Uszkodzenia okien

Prezentujemy w tej zakładce zdjęcia potencjalnych uszkodzeń drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, które powinny pomóc Państwu w ocenie aktualnego stanu Waszej stolarki drewnianej i ocenić, czy na tym etapie należałoby już zamówić usługę renowacji stolarki.

Degeneracja powłok malarskich w czasie wynika z destrukcyjnego działania czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg i słońce, emitujące promieniowanie UV, wpływające na sukcesywne utlenianie powłok malarskich.

Największe efekty destrukcji powłok możemy zaobserwować na elewacjach nasłonecznionych głównie południowej a także zachodniej i wschodniej o ile nie są zasłonięte drzewami lub sąsiednimi budynkami.

Pierwsze ślady początków degradacji powłok możemy zaobserwować na dolnych poziomych przylgach szklenia ( dolny styk ramiaka skrzydła z szybą ).

Jeśli po zaobserwowaniu pierwszych uszkodzeń powłok, zamówicie Państwo wizytę serwisu, wykonamy Państwu regenerację gruntowną uszkodzonych fragmentów oraz zrobimy konserwację prewencyjną całych okien, aby uniknąć w przyszłości trudnej i żmudnej gruntownej renowacji całych okien.

Jeżeli zaniedbacie Państwo w długim okresie temat renowacji i konserwacji powłok, uszkodzenia będą się powiększać, a w skrajnym wypadku pojawi się sinica a zaraz po niej pleśń, w wyniku której mogą zgnić fragmenty stolarki i może wystąpić konieczność wymiany całych konstrukcji, związanych z dodatkowymi kosztami renowacji wnętrza i elewacji budynku.

Serwis okien w odpowiednim momencie pomoże Państwu uniknąć w przyszłości w/w dużych kosztów, zatem umieszczamy w tej zakładce zdjęcia uszkodzeń stolarki drewnianej,  gdyż wiele osób nie ogląda okien dokładnie z zewnątrz i nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, wynikających z konsekwencji dużej destrukcji powłok malarskich.

Na poniższych zdjęciach pokazujemy różne rodzaje uszkodzeń stolarki oraz różne stopnie degeneracji powłok, od 1 etapu, w którym pojawiają się na ramiakach “mazaje” i “oczka”, które już świadczą o degradacji powłoki i konieczna jest gruntowna renowacja, przez 2 etap, w którym farba się już łuszczy i pojawia się surowe drewno, po 3 etap, w którym atakuje pleśń i ramiaki butwieją, co najczęściej zmusza do wymiany całych konstrukcji.

Fotografie przykładowych uszkodzeń: